Bereikbaar

In de nieuw te ontwikkelen wijk worden de komende jaren nieuwe woningen, een sportcomplex, zwembad en kindcentrum gerealiseerd. Naar verwachting zal de nieuwe wijk omstreeks 2023 gereed zijn.